Választások 2014.

  

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. OKTÓBER 12-EI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRÓL

 

A köztársasági elnök 2014. október 12-re (vasárnap) írta ki az önkormányzati képviselők és a polgármester választását.

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a tisztelt Választópolgárokat, és jelölteket a képviselői/polgármesteri indulással kapcsolatban: 

Az egyik legnagyobb változás – amely az Alaptörvény 2013. április 1-jei módosításával hatályos -, hogy a mostani választással már 5 évre kerülnek megválasztásra a képviselők és a polgármester, vagyis a következő választás időpontja: 2019. októbere.

Az ún. „kopogtatócédula” megszűnt. Helyette ajánlóíven kell a képviselő/polgármester jelöltet ajánlani. Az ajánlóíveket a Hivatalban lehet kérni 2014. augusztus 25-ét követően.

Az a választópolgár jelölhet és lehet jelölt, aki választójoggal rendelkezik, vagyis: magyar állampolgár, 18 életévét betöltötte, bíróság nem zárta ki a választójogból. Az ajánlóíven a választópolgárnak fel kell tűntetnie a nevét, lakcímét, személyi számát, édesanyja nevét, ezt követően alá kell írnia.

Ajánlani több jelöltet is lehet, akár az összes indulót is, de egy induló ajánlóívét csak egyszer szabad aláírni.

Az ajánlóíveket csak személyesen munkaidőben lehet kérni, érvényes személyi okmányokkal – mivel azok központi rendszerből kerülnek kinyomtatásra, és átadás-átvételi elismervény keretében kerülnek kiadásra.

Polgármestert a választópolgárok 3%-a ajánlhat: 25 fő 

Képviselőt a választópolgárok 1 %-a ajánlhat:      9 fő 

Az ajánlás nem vonható vissza!! 

Nem gyűjthető ajánlás munkahelyeken, egészségügyi, köznevelési és önkormányzati hivatalokban! 

Az képviselői és polgármesteri induláshoz szükséges ajánlóívet 2014. szeptember 08-áig (hétfő), délután 16.00 óráig kell benyújtani a Helyi Választási Irodához (Polgármesteri Hivatal) A HVI ezt követően ellenőrzi az ajánlásokat. A fel nem használt ajánlóíveket is le kell adni!

Az ajánlások ellenőrzését követően a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba a jelöltet és sorsolja a szavazólapon való megjelenés sorrendjét.

A fennmaradó ajánlóíveket legkésőbb 2014. szeptember 09-ig kell visszahozni – ezt regisztráljuk a választási informatikai rendszerben -. Tájékoztatom az indulókat, hogy kötelező szankcionálni a vissza nem hozott ajánlóíveket (10.000 Ft/ív) – méltányosságra, halasztásra nincs lehetőség.

A polgármester és képviselők megbízatásával kapcsolatban is új szabályok lépnek életbe a választást követően:

- képviselőnek megválasztását követő 3 hónapon belül kormányhivatali képzésen kell részt venni 

- 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni, közös háztartásban élő családjának tagjairól is 

- 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló tv-ben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba – ezt köteles igazolni utána 

- bevezetésre került a méltatlanság intézménye:  

- 38. § (1) MÉLTATLANSÁG MIATT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATÁVAL MEGSZÜNTETI ANNAK AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐNEK A MEGBÍZATÁSÁT,  

-  B) AKIT SZÁNDÉKOS BŰNCSELEKMÉNY MIATT JOGERŐSEN SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEK;  

- D) AKINEK AZ ÁLLAMMAL, ÖNKORMÁNYZATTAL SZEMBEN - A LEHETSÉGES JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐEN - KÖZTARTOZÁSA ÁLL FENN, ÉS AZT AZ ERRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT HATVAN NAPON BELÜL - RÉSZLETFIZETÉS VAGY FIZETÉSI HALASZTÁS ESETÉN AZ EZT ENGEDÉLYEZŐ HATÁROZAT RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN - NEM RENDEZI;

- E) AKINEK A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN A FELSZÁMOLÁS SORÁN KI NEM ELÉGÍTETT KÖVETELÉSEKÉRT A BÍRÓSÁG JOGERŐSEN MEGÁLLAPÍTOTTA A FELELŐSSÉGÉT ÉS A BÍRÓSÁGI HATÁROZAT SZERINTI HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT NEM TELJESÍTETTE;  

- F) AKI A VELE SZEMBEN MEGINDÍTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁST LEZÁRÓ JOGERŐS BÍRÓSÁGI DÖNTÉS VÉGREHAJTÁSÁT AKADÁLYOZZA, VAGY AZT NEKI FELRÓHATÓ MÓDON ELMULASZTJA;

Választási kampánytevékenységre az Önkormányzat helyiséget nem tud biztosítani. – Választási eljárásról szóló tv. 145. § (2) „A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.” 

Az induló jelöltek fényképes bemutatkozásukat (max. 15 sor terjedelemben) 2014. szeptember 19-ig küldhetik meg a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.  

 

A NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSRÓL

 

A nemzetiségi választást azokon a településeken lehet kiírni,ahol az adott nemzetiséghez tartozók az utolsó népszámlálási adatok alapján elérték a 25 főt. 

A 2011. évi népszámláláskor a településen szlovák nemzetiséginek 116 fő, roma nemzetiségnek 97 fő, német nemzetiséginek 61 fő vallotta magát.  

Jelenleg a nemzetiségi névjegyzékbe felvettek száma: 

Német: 41 fő 

Roma: 83 fő 

Szlovák: 81 fő 

Nemzetiségi jelölt csak az lehet, aki szerepel a nemzetiségi névjegyzékben. Nemzetiségi névjegyzékbe 2014. szeptember 26-ig (péntek) 16.00 óráig lehet felvenni a választópolgárt. 

Nemzetiségi önkormányzati jelöltre csak az szavazhat, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel – de ez NEM ZÁRJA ki a települési önkormányzati képviselői/polgármesteri szavazásból! 

Nemzetiségi képviselő-testület létszáma mindhárom (német-roma-szlovák) önkormányzat esetében 3 fő lesz, mivel a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 100 fő alatt volt.  

A választáson csak nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. A nemzetiségi szervezet amennyiben több településen állít jelöltet, a települések helye szerinti területi/megyei irodától igényli az ajánlóíveket.

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5 %-ának, de minimum 5 választópolgárnak az ajánlása szükséges.

Nemzetiségi jelöltet bejelenteni legkésőbb 2014. szeptember 8-án (hétfő) 16.00 óráig kell. 

 


 

Mozgóurna iránti kérelem.

 

NEMZETISÉGI VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBE

JELENTEKZETTEK SZÁMA:

 

2014. AUGUSZTUS 17.

 

NÉMET

ROMA

SZLOVÁK

41

83

81

 

Bővebben a választásokról...

www.valasztasok.hu