Választások 2014.

  

Tájékoztató a polgármesteri és képviselői választásról

A 2014. október 12-ei választáson a 805 fő választásra jogosult közül 438-an tették le voksukat, ami 54,40 %os részvételi arányt jelent.

Tájékoztatom a tisztelt megjelenteket, hogy a korábbi választási részvételi arányok a következőképpen alakultak

 

2006

2010

szavazásra jogosultak

838 fő

827 fő

szavazáson megjelentek

460 fő

578 fő

százalék

54,89 %

69,89 %

Polgármesternek két jelölt indult:

- Nyilas Mária           71 szavazat

- Matejcsok Zsolt 438 szavazattal lett polgármester.

Érvénytelen szavazatok száma 2 db volt

Önkormányzati képviselőnek 12 jelölt indult. Érvényesen 6 jelöltre lehetett szavazni. A megválasztott képviselők a következőek:

- Nyemecz Péter 267 szavazat

- Jankovich-Bésán Mihály 261 szavazat

- Legéndi Barbara 259 szavazat

- Adámi János 222 szavazat

- Molnár Tamás 214 szavazat

- Holányi Mihály 207 szavazat

 

A további induló jelöltek szavazatai:

- Varga János 199 szavazat

- Plesz György 163 szavazat

- Nemecz-Ézsiás Pál 157 szavazat

- Pirger Mária 106 szavazat

- Pikács Gyula 70 szavazat

- Orgoványi József 57 szavazat

 

Érvénytelen szavazatok száma: 8 db

 

Megyei lista:

FIDESZ-KDNP 241 szavazat

JOBBIK 119 szavazat

MSZP 34 szavazat

LMP 18 szavazat

DK 9 szavazat

EGYÜTT 5 szavazat

 

Érvénytelen szavaztok száma: 12 db

 

NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSOK

SZLOVÁK NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS

 

 

 

2006

2010

szavazásra jogosultak

90 fő

105 fő

szavazáson megjelentek

75 fő

88 fő

százalék

83,33 %

83,81 %

 

Szavazásra jogosult: 86 fő

Szavazáson megjelent: 59 fő

Szavazati arány: 68,60 %

 

Települési választás:

Érvényesen 3 jelöltre lehetett szavazni, érvénytelen szavazat nem volt.

Megválasztott képviselők:

- Legéndi Barbara – SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ 48 szavazat

- Jónás Otília – SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ 34 szavazat

- Matejcsokné Kovács Katalin - IDENTITA 33 szavazat

 

A további induló jelöltek szavazatai:

- Gerhát Bernadett – SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ 31 szavazat

- Poros Richárd Ferenc – SZLOVÁK UNIÓ-MSZSZ-KSZ 11 szavazat

 

Tájékoztatom a tisztelt jelenlevőket, hogy Matejcsokné Kovács Katalin visszalépett a képviselőségtől, Gerhát Bernadett a következő legtöbb szavazat kapott képviselő kerül a helyére.

Területi választás:

Szlovák Unió – Magyarországi Szlovákok Szövetsége – Közhasznú Szervezet 59 szavazat

Országos választás:

Szlovák Unió – Magyarországi Szlovákok Szövetsége – Közhasznú Szervezet 17 szavazat

Identita 41 szavazat

(1 érvénytelen szavazat)


 

ROMA NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS

 

 

2006

2010

szavazásra jogosultak

41 fő

93 fő

szavazáson megjelentek

13 fő

73 fő

százalék

31,71 %

81,72 %

Szavazásra jogosult: 88 fő

Szavazáson megjelent: 49 fő

Szavazati arány: 56,97 %

Települési választás:

Érvényesen 3 jelöltre lehetett szavazni. Érvénytelen szavazatok száma: 7 db.

Megválasztott képviselők:

- Orgoványi József – LUNGO DROM 23 szavazat

- Orgoványi Mihály – LUNGO DROM 18 szavazat

- Baranyi Béla – LUNGO DROM 17 szavazat

 

A további induló jelöltek szavazatai:

- Oláh Kálmán – LUNGO DROM 15 szavazat

- Pikács Gyula – LUNGO DROM 14 szavazat

- Radics Zsoltné – LUNGO DROM 13 szavazat

- Radics Csaba – LUNGO DROM 7 szavazat

- Bangó László – LUNGO DROM 6 szavazat

 

Tájékoztatom a tisztelt jelenlevőket, hogy Baranyi Béla, majd az utána következő Oláh Kálmán is visszalépett a képviselőségtől, így Pikács Gyula a következő legtöbb szavazat kapott képviselő kerül a testületbe.

Területi választás:

LUNGO DROM 41 szavazat

MCF – A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma 8 szavazat

Országos választás:

LUNGO DROM 41 szavazat

MCF – A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma 3 szavazat

RPM – Roma Polgárjogi Mozgalom 3 szavazat

RPT – Roma Polgári Tömörülés 2 szavazat


 

NÉMET NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS

 

 

2010

szavazásra jogosultak

44 fő

szavazáson megjelentek

36 fő

százalék

81,82 %

Szavazásra jogosult: 54 fő

Szavazáson megjelent: 42 fő

Szavazati arány: 77,77 %

Települési választás:  

Érvényesen 3 jelöltre lehetett szavazni. Érvénytelen szavazat nem volt.

Megválasztott képviselők:

- Nemecz-Ézsiásné Fuferenda Mónika - ÉMNÖSZ 33 szavazat

- Plesz György - ÉMNÖSZ 32 szavazat

- Mike Tünde - ÉMNÖSZ 31 szavazat

Területi választás:

ÉMNÖSZ – Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 41 szavazat (1 érvénytelen szavazat)

Országos választás:

ÉMNÖSZ – Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület 37 szavazat (5 érvénytelen szavazat)


A szavazás egyébiránt rendben zajlott, rendkívüli esemény, kampánycsendsértés nem történt.

Ezúton szeretném megköszönni a bizottságok munkáját a szavazatszámlálás gyors és pontos lebonyolításához:

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Fehér Jánosné – a bizottság elnökhelyettese

Sóti Andrásné, Koczmann Lászlóné, Strichovaneczné Kárász Andrea

Szavazatszámláló Bizottság – a nemzetiségi választásnál:

Valent Lászlóné, Nemeczné Garaba Erzsébet, Veres Miklósné, Blaskó Józsefné, Matyóka Zsoltné

Valamint a két jegyzőkönyvvezető: Botka Tímea és Fristáczki Jánosné egész napos munkáját.

Hipszki Jánosné

HVB elnök


 

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. OKTÓBER 12-EI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRÓL

 

A köztársasági elnök 2014. október 12-re (vasárnap) írta ki az önkormányzati képviselők és a polgármester választását.

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a tisztelt Választópolgárokat, és jelölteket a képviselői/polgármesteri indulással kapcsolatban: 

Az egyik legnagyobb változás – amely az Alaptörvény 2013. április 1-jei módosításával hatályos -, hogy a mostani választással már 5 évre kerülnek megválasztásra a képviselők és a polgármester, vagyis a következő választás időpontja: 2019. októbere.

Az ún. „kopogtatócédula” megszűnt. Helyette ajánlóíven kell a képviselő/polgármester jelöltet ajánlani. Az ajánlóíveket a Hivatalban lehet kérni 2014. augusztus 25-ét követően.

Az a választópolgár jelölhet és lehet jelölt, aki választójoggal rendelkezik, vagyis: magyar állampolgár, 18 életévét betöltötte, bíróság nem zárta ki a választójogból. Az ajánlóíven a választópolgárnak fel kell tűntetnie a nevét, lakcímét, személyi számát, édesanyja nevét, ezt követően alá kell írnia.

Ajánlani több jelöltet is lehet, akár az összes indulót is, de egy induló ajánlóívét csak egyszer szabad aláírni.

Az ajánlóíveket csak személyesen munkaidőben lehet kérni, érvényes személyi okmányokkal – mivel azok központi rendszerből kerülnek kinyomtatásra, és átadás-átvételi elismervény keretében kerülnek kiadásra.

Polgármestert a választópolgárok 3%-a ajánlhat: 25 fő 

Képviselőt a választópolgárok 1 %-a ajánlhat:      9 fő 

Az ajánlás nem vonható vissza!! 

Nem gyűjthető ajánlás munkahelyeken, egészségügyi, köznevelési és önkormányzati hivatalokban! 

Az képviselői és polgármesteri induláshoz szükséges ajánlóívet 2014. szeptember 08-áig (hétfő), délután 16.00 óráig kell benyújtani a Helyi Választási Irodához (Polgármesteri Hivatal) A HVI ezt követően ellenőrzi az ajánlásokat. A fel nem használt ajánlóíveket is le kell adni!

Az ajánlások ellenőrzését követően a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba a jelöltet és sorsolja a szavazólapon való megjelenés sorrendjét.

A fennmaradó ajánlóíveket legkésőbb 2014. szeptember 09-ig kell visszahozni – ezt regisztráljuk a választási informatikai rendszerben -. Tájékoztatom az indulókat, hogy kötelező szankcionálni a vissza nem hozott ajánlóíveket (10.000 Ft/ív) – méltányosságra, halasztásra nincs lehetőség.

A polgármester és képviselők megbízatásával kapcsolatban is új szabályok lépnek életbe a választást követően:

- képviselőnek megválasztását követő 3 hónapon belül kormányhivatali képzésen kell részt venni 

- 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni, közös háztartásban élő családjának tagjairól is 

- 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló tv-ben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba – ezt köteles igazolni utána 

- bevezetésre került a méltatlanság intézménye:  

- 38. § (1) MÉLTATLANSÁG MIATT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATÁVAL MEGSZÜNTETI ANNAK AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐNEK A MEGBÍZATÁSÁT,  

-  B) AKIT SZÁNDÉKOS BŰNCSELEKMÉNY MIATT JOGERŐSEN SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEK;  

- D) AKINEK AZ ÁLLAMMAL, ÖNKORMÁNYZATTAL SZEMBEN - A LEHETSÉGES JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐEN - KÖZTARTOZÁSA ÁLL FENN, ÉS AZT AZ ERRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT HATVAN NAPON BELÜL - RÉSZLETFIZETÉS VAGY FIZETÉSI HALASZTÁS ESETÉN AZ EZT ENGEDÉLYEZŐ HATÁROZAT RENDELKEZÉSEINEK MEGFELELŐEN - NEM RENDEZI;

- E) AKINEK A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN A FELSZÁMOLÁS SORÁN KI NEM ELÉGÍTETT KÖVETELÉSEKÉRT A BÍRÓSÁG JOGERŐSEN MEGÁLLAPÍTOTTA A FELELŐSSÉGÉT ÉS A BÍRÓSÁGI HATÁROZAT SZERINTI HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT NEM TELJESÍTETTE;  

- F) AKI A VELE SZEMBEN MEGINDÍTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁST LEZÁRÓ JOGERŐS BÍRÓSÁGI DÖNTÉS VÉGREHAJTÁSÁT AKADÁLYOZZA, VAGY AZT NEKI FELRÓHATÓ MÓDON ELMULASZTJA;

Választási kampánytevékenységre az Önkormányzat helyiséget nem tud biztosítani. – Választási eljárásról szóló tv. 145. § (2) „A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.” 

Az induló jelöltek fényképes bemutatkozásukat (max. 15 sor terjedelemben) 2014. szeptember 19-ig küldhetik meg a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.  

 

A NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSRÓL

 

A nemzetiségi választást azokon a településeken lehet kiírni,ahol az adott nemzetiséghez tartozók az utolsó népszámlálási adatok alapján elérték a 25 főt. 

A 2011. évi népszámláláskor a településen szlovák nemzetiséginek 116 fő, roma nemzetiségnek 97 fő, német nemzetiséginek 61 fő vallotta magát.  

Jelenleg a nemzetiségi névjegyzékbe felvettek száma: 

Német: 41 fő 

Roma: 83 fő 

Szlovák: 81 fő 

Nemzetiségi jelölt csak az lehet, aki szerepel a nemzetiségi névjegyzékben. Nemzetiségi névjegyzékbe 2014. szeptember 26-ig (péntek) 16.00 óráig lehet felvenni a választópolgárt. 

Nemzetiségi önkormányzati jelöltre csak az szavazhat, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel – de ez NEM ZÁRJA ki a települési önkormányzati képviselői/polgármesteri szavazásból! 

Nemzetiségi képviselő-testület létszáma mindhárom (német-roma-szlovák) önkormányzat esetében 3 fő lesz, mivel a választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 100 fő alatt volt.  

A választáson csak nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. A nemzetiségi szervezet amennyiben több településen állít jelöltet, a települések helye szerinti területi/megyei irodától igényli az ajánlóíveket.

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5 %-ának, de minimum 5 választópolgárnak az ajánlása szükséges.

Nemzetiségi jelöltet bejelenteni legkésőbb 2014. szeptember 8-án (hétfő) 16.00 óráig kell. 

 


 

Mozgóurna iránti kérelem.

 

NEMZETISÉGI VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBE

JELENTEKZETTEK SZÁMA:

 

2014. AUGUSZTUS 17.

 

NÉMET

ROMA

SZLOVÁK

41

83

81

 

Bővebben a választásokról...

www.valasztasok.hu